Prospekt emisyjny ma związek z planowaną ofertą publiczną akcji BGŻ serii A i D. KNF poinformowała, że oferującymi są Biuro Maklerskie BGŻ oraz Dom Maklerski PKO BP.

Na początku marca BGŻ złożył prospekt do KNF. Oferta publiczna banku, w której akcje sprzedawać będzie tylko resort skarbu, ma odbyć się w drugim kwartale tego roku. Media donosiły nieoficjalnie, że debiut giełdowy BGŻ zaplanowano na 27 maja.

Szef resortu skarbu Aleksander Grad powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie ma jeszcze wyznaczonej daty debiutu BGŻ na warszawskiej giełdzie. "Trzeba pamiętać, że to jest oferta publiczna Rabobanku. Ta transakcja, jej powodzenie, jest bezpośrednio w rękach zarządu BGŻ i Rabobanku. Wiadomo, że Skarb Państwa korporacyjnie niewiele znaczy w BGŻ. Oczekujemy od większościowego akcjonariusza, żeby to była udana transakcja. Oczekuję na jasne określenie się Rabobanku w tym procesie, co do podstawy sprzedaży akcji w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego" - zaznaczył Grad.

Osoba zbliżona do oferty poinformowała, że prospekt emisyjny BGŻ ma być opublikowany 4 maja.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BGŻ zdecydowało w październiku 2010 r., że do debiutu giełdowego banku może dojść nie wcześniej niż 1 maja 2011 r. i nie później niż 22 stycznia 2012 r.

W połowie lipca 2010 r. MSP zakończyło negocjacje z Rabobankiem w sprawie sprzedaży akcji BGŻ będących własnością Skarbu Państwa. Powodem była niesatysfakcjonująca ministerstwo oferta.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. walorów tego banku; pozostałe papiery należą do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.