Jak mówiła na posiedzeniu senackich komisji wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, jest to priorytetowa ustawa dla ministerstwa rolnictwa. Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS, stąd powstały duże różnice między tymi świadczeniami - tłumaczyła Gembicka.

Wiceminister przypomniała, że w ubiegłym roku zostały zmienione przepisy dot. rolniczych emerytur. Obecnie rolnik może pobierać emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa. Obecna omawiana ustawa "konsekwentnie realizuje założenia rządu, jeżeli chodzi o zapewnienie rolnikom - emerytom bezpieczeństwa ekonomicznego" - zaznaczyła.

Nowelizacja zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS. Wyjaśniła, że emerytura nie jest całością emerytury wypłacanej rolnikom, stanowi ona podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, mnożona jest ona przez wskaźnik wymiaru świadczenia. "Czyli nie ma ryzyka, że minimalna emerytura rolnicza będzie niższa od minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS" - podkreśliła.

Minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1 588,44 zł.

Oprócz tego na podstawie tej ustawy będzie możliwe uzyskanie dodatku do emerytury rolniczej. Bedzie to zapewniał mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł.

Ustawa doprecyzowuje ponadto przepisy dotyczące rehabilitacji leczniczej w kontekście definicji osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca tego roku.