- Mamy niedobór środków, niemniej jednak nadal udzielamy preferencyjnych kredytów z dopłatą. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma nam zwiększyć limit - mówi Monika Sokołowska z SGB-Banku.

SGB jest liderem w udzielaniu kredytów preferencyjnych dla rolników. Jak wynika z zestawienia ARiMR do końca października SGB-Bank udzielił 3687 kredytów na łączną sumę 828 mln zł. Drugi na liście bank BPS udzielił 3870 kredytów na kwotę ponad 694 mln zł.

Największym powodzeniem cieszą się linie kredytowe na zakup ziemi oraz dla młodych rolników a także kredyty na inwestycje.
- Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości tylko do końca tego roku można korzystać z kredytów z dopłatą na zakup ziemi. Stąd tak duże zainteresowanie rolników tą linią - dodaje Monika Sokołowska.

Do końca października sześć banków udzielających kredyty z dopłatą ARiMR wypłaciło prawie 4,5 tys. kredytów na zakup ziemi o wartości ponad 652 mln zł.

Rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia, mogą też finansować zakup gruntów, gospodarstw i ich wyposażenia z kredytu dla młodego rolnika. Do końca października udzielono 2667 takich kredytów o łącznej wartości 917,5 mln zł. Średnia wartość kredytu z linii nMR wyniosła 34,4 tys. zł.
Do końca października udzielono 1148 kredytów inwestycyjnych o wartości prawie 207 mln zł oraz prawie 700 kredytów na zakup nowych technologii o łącznej wartości 343 mln zł.

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się linie kredytowe w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych", których przeznaczeniem jest finansowanie inwestycji zmierzających do rozwoju zespołowych form użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych do 300 ha użytków rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

- Barierę stanowi tu wymóg, by maszyny użytkowały co najmniej dwa gospodarstwa, a w naszych warunkach rolnicy wolą rozwijać gospodarstwa indywidualnie - wyjaśnia Monika Sokołowska.

W ciągu dziesięciu miesięcy udzielono tylko jednego takiego kredytu. Podobnie tylko jeden kredyt został udzielony z linii kredytów dla grup producentów rolnych i w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj.