Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2011 r. składka zdrowotna rolników pokrywała nieco ponad połowę wydatków ponoszonych na ich leczenie. Do funduszu z KRUS wpłynęło wówczas 3,11 mld zł. Natomiast koszty wszystkich świadczeń udzielonych rolnikom sięgnęły 5,6 mld zł.

Roczny przychód ze składki statystycznego rolnika wyniósł jedynie 823 zł, a na jego leczenie NFZ wydał średnio 1498 zł. To oznacza, że do świadczeń udzielonych ubezpieczonym w KRUS dopłacili wszyscy pozostali płacący składkę zdrowotną. Statystycznie - 675 zł w ciągu całego roku.