- Właśnie od dziś zaczyna być naliczany nowy system emerytalny rolników, co jest bardzo istotne dla emerytów-rolników (...) To właśnie 1 marca będzie tym dniem, od kiedy będzie naliczana i waloryzowana emerytura w sposób sprawiedliwy, a więc na równi z zasadami emerytów w systemie powszechnym, czyli w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - mówił Kowalczyk podczas środowego briefingu w Krakowie.

Zaapelował do rolniczych emerytów, aby zwrócili uwagę na swoją najbliższą emeryturę.

Na pewno będzie już znacznie obfitsza, niż bywały do tej pory - wskazał wicepremier.

Zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS ustaliła nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 13 stycznia 2023 r. 21 lutego nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Jakie zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników?

Nowe przepisy o  zawierają w sumie zmiany w trzech obszarach.

Pierwszy obszar dotyczy zmiany definicji emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Polega ona na powiązaniu wysokości emerytury podstawowej z kwotą w wysokości 90 proc. najniższej emerytury ustalanej w powszechnym systemie emerytalnym ZUS. Zmiana ta spowoduje w konsekwencji zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.

Drugi obszar zmian dotyczy wprowadzenia do systemu ubezpieczeń społecznych rolniczych dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeżeli poza działalnością rolniczą ubezpieczony dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, albo gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Zgodnie z ustawą dodatek będzie ustalany w wysokości 0,5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Trzeci obszar zmian dotyczy katalogu osób uprawnionych do rehabilitacji leczniczej przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Krąg uprawnionych do korzystania z rehabilitacji leczniczej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ulega zawężeniu do członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem małżonka (wdowy, wdowca) i rodziców zmarłego.