Prawie wszystkie udzielone w ubiegłym roku kredyty klęskowe (5335) stanowiły kredyty w ramach linii obrotowych (K02, DK02), z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach, w których wystąpiły szkody spowodowane przez klęski żywiołowe.

Wysokość kredytów klęskowych obrotowych  nie mogła przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach, oszacowanych przez komisję. Kredyty klęskowe inwestycyjne mogły być natomiast udzielane w kwotach nieprzekraczających wielkości szkód w środkach trwałych, oszacowanych przez komisję.

Z planowanej na 2018 rok akcji kredytowej dla kredytów klęskowych na poziomie 1 mld zł uruchomiono akcję kredytową w wysokości 606 mln zł. Kredytów udzielano do 7 listopada, kiedy to wykorzystany został krajowy limit de minimis.

Największe kwoty kredytów klęskowych udzielone były w województwach:

- kujawsko-pomorskim  - 161,4 mln zł (1690 kredytów)

- zachodniopomorskim – 144,1 mln zł (821 kredyty)

- wielkopolskim – 81,7 mln zł (809 kredytów)

- pomorskim – 54,6 mln zł (417 kredytów)

- warmińsko-mazurskim – 41,8 mln zł (301 kredytów).