Wcześniej informowano, że środki na kredyty finansowe mogą być zwiększone do 3 mld. Jak się okazuje – nie będą.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Agencja przyznała na 2013 r. współpracującym bankom limit akcji kredytowej do kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania w wysokości 1 mld zł. Z informacji uzyskanej z ARIMR wynika, że zakładany limit akcji kredytowej został już wyczerpany.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Ministra Finansów pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. o wyrażenie zgody na zwiększenie akcji kredytowej w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych, do wysokości 3 mld zł oraz na udzielenie dopłat do kredytów z częściową spłatą kapitału w kwocie 40 mln zł.

Po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień i przeprowadzonej analizie, 4 czerwca br. Minister Finansów podjął decyzję, że w związku z aktualną, trudną sytuacją finansów publicznych, nie znajduje się uzasadnienia dla powyższego rozszerzenia akcji kredytowej w roku 2013, tym bardziej, że skutki finansowe takiego zwiększenia miałyby wpływ na budżet państwa przez następne lata.”