– Dostęp do finansowania jest jedną z przeszkód rozwoju rolnictwa – powiedział prof. Andrzej Babuchowski na konferencji „Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” w Olsztynie.  Jego zdaniem, obecny kształt Wspólnej Polityki Rolnej nie chroni wystarczająco interesów rolnika, dodatkowo ograniczenia związane z grantami unijnymi nakładają na rolników swojego rodzaju obrożę. – Rolnik niby zyskuje pieniądze, ale przez pięć lat jest związany tym projektem, do tego dochodzą podatki, przez co ten grant maleje – stwierdził.

Dlatego potrzebne są inne źródła finansowania, oprócz dotacji. – Wielu dużych rolników mówi, że lepsze byłyby dopłaty do oprocentowania, czyli żeby dostawali kredyty bezprocentowe. Żeby było finansowanie z funduszy wysokiego ryzyka – zauważył prof. Babuchowski. Wyjaśnił, że fundusze wysokiego ryzyka oznaczają, że gdy rolnik podejmuje działanie, z którego finansowaniem bank ma problemy, bo może się nie opłacić, w tym momencie może zostać uruchomione na przykład finansowanie EBI. – Ten bank już teraz podziela pożyczek na różnego rodzaju inwestycje wysokiego ryzyka, również ukierunkowane na rolników – dodał profesor. 

Polska branża rolno–spożywcza nieśmiało wyciąga rękę po fundusze z Luksemburga, ale w tym roku akurat pojawiły się trzy bardzo duże projekty. Maspex prowadzi inwestycję o wartości ok. 520 mln zł, z kolei Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie kosztem 425 mln zł wybuduje nową linię produkcyjną mleka w proszku. Tu umowa jeszcze nie została podpisana, ale jest już zatwierdzona przez Rade Dyrektorow EBI. W lipcu o kredycie z EBI poinformowała Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita, która dzięki pożyczonym 37,5 mln euro zbuduje dwie nowe linie produkcyjne mleka w proszku w swojej fabryce przetwórstwa mleka.

Maspex z kredytów EBI skorzystał po raz pierwszy. – Finansowanie to pozwala nam na pozyskanie środków nie tylko na lepszych warunkach w porównaniu z bankami komercyjnymi, ale także o dłuższym terminie kredytowania – powiedział cytowany w komunikacie banku Bogdan Tyrybon, Business Supply Chain Manager w Grupie Maspex.  Grupa Maspex Wadowice otrzymała w grudniu z EBI 60 mln euro kredytu na rozbudowę zakładów produkcyjnych i magazynów w Lublinie, Olsztynku, Łowiczu i Tychach. Zakłady zostaną zmodernizowane, powstaną nowe linie produkcyjne do przetwórstwa owoców i warzyw, kredyt sfinansuje też rozbudowę trzech nowoczesnych centrów logistyczno–magazynowych. To nie koniec, zakład w Tychach otrzyma biogazownię, a w Olsztynku pojawią się panele fotowoltaiczne.  

Co ciekawe, jak poinformowała Alicja Chytła, rzecznik prasowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Maspex część finansowania otrzymał w ramach tzw. planu Junckera (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, czyli EFIS), które pozwala na bezpośrednie finansowanie mniejszych projektów niż tradycyjnie wspiera EBI (co najmniej o wartości 50 mln euro).

Grafika nowego zakładu grupy Maspex
Grafika nowego zakładu grupy Maspex

W niektórych krajach rolnicy występują o finansowanie z EBI przez swoje organizacje. Bezpośrednio EBI udziela jednak pożyczek na dość kosztowne projekty, jego minimalny wkład to 25 mln euro i musi to być najwyżej połowa wartości inwestycji, całość projektu musi więc sięgać ponad 220 ml zł. Przy mniejszych sumach można ubiegać się o kredyty za pośrednictwem banków krajowych. Wtedy oprocentowanie jest nieco wyższe, ponieważ dochodzi marża banków, które też muszą na tym zarobić. – Uważa się, że te fundusze powinny być łatwiej dostępne dla rolników i powinny im łatwiej pomóc rozwijać się i inwestować – podsumował profesor Babuchowski. W Polsce takie umowy o współpracy z bankiem w Luksemburgu podpisały BGK, Idea Bank i Raiffeisen Leasing Polska. 

 Polska jest największym beneficjentem kredytów spośród nowych krajów unijnych, choć nie ma wśród nich wielu firm związanych z rolnictwem i produkcją żywności. Kredyty są udzielane na projekty związane ze „zmniejszaniem nierówności w regionach, wzmacnianiem konkurencyjności i poprawą standardów życia”. W ubiegłym roku kredyty wyniosły 5,54 mld euro, co oznacza, że całkowita wartość projektów przekroczyła 11 mld euro, czyli sięgnęła niemal 50 mld zł. W tym roku, jak poinformował w marcu wiceprezydent banku László Baranyay, finansowanie płynie głównie z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), części Planu Inwestycyjnego dla Europy.