Jak informują czytelnicy, w ich bankach spółdzielczych (wiemy o kilku takich przypadkach) nic nie wiadomo o pomocy dla zadłużonych gospodarstw w postaci rzekomo uruchomionych kredytów restrukturyzacyjnych.

Więcej o pomocy dla zadłużonych:

Gdzie po kredyt restrukturyzacyjny dla zadłużonych gospodarstw?

„ARiMR w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów współpracuje z centralami banków, które zawarły z nią stosowane umowy o współpracy – informuje agencja, pytana o to, dlaczego nie wszystkie banki spółdzielcze wiedzą o możliwości udzielania kredytów, a mając zapewne na myśli zawarte stosowne umowy – a także możliwość ich stosowania. -  W umowach tych banki zobowiązują się do zapewnienia we wszystkich oddziałach Banku oraz Bankach Spółdzielczych informacji o warunkach uzyskania pomocy finansowej, o której mowa w zawartej umowie o współpracy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma wpływu na szybkość przepływu informacji o uruchomionej pomocy pomiędzy centralą banku a jego oddziałami oraz zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.”

Cóż, może dobrze sprawdzić, czy zawarta umowa jest realizowana – i jak to od dwóch tygodni przebiega? Nawet nie mając wpływu na działanie banku można byłoby mieć wpływ na kolejne zawierane umowy – i nie zawierać fikcyjnych.

ARiMR podała też, że „prowadzi prace związane z zawieraniem aneksów do umów o współpracy z innymi bankami. Po podpisaniu tych aneksów, informacja o kolejnych bankach, w których można ubiegać się o kredyt restrukturyzacyjny, zostanie podana do publicznej informacji.

Ponadto, szczegółowe zasady udzielania kredytów restrukturyzacyjnych są zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html. Informacje o przedmiotowym kredycie dostępne są również w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.”

Miejmy nadzieję, że agencji uda się doprowadzić do udzielania tych kredytów. Wtedy, kiedy gospodarstwu  grozi upadłość lub komornik, każdy dzień jest ważny, a ta ustawa nie może doczekać się realizacji już od dwóch lat. Mechanizm pomocy jest nowy, należy zadbać o jego sprawne wdrożenie po tak długich przygotowaniach.