Ponadto rolników interesują kredyty na zakup użytków rolnych (nKZ) oraz kredyty na inwestycje w zakresie nowych technologii (nNT). W dalszej kolejności rolnicy zainteresowani są kredytami na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR) oraz kredytami podstawowe (nIP).

Do końca września bieżącego roku współpracujące z Agencją banki udzieliły ponad 2,4 mld zł kredytów, co oznacza, że przeznaczony na ten cel limit środków został wykorzystany już w ok. 80 proc.

Należy również podkreślić, że w roku 2011 na uruchomienie akcji kredytowej dla kredytów inwestycyjnych przyjęty został limit w kwocie 3 mld zł. Dla porównania, kwota ta jest wyższa o 25 proc. niż uruchomiona przez banki akcja kredytowa dla kredytów inwestycyjnych w 2010r.  

Jednocześnie w związku ze znacząco większym niż w latach ubiegłych zainteresowaniem kredytami inwestycyjnymi, Agencja zabiega o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na udzielanie kredytów inwestycyjnych.

Niestety obecnie nie jest jeszcze znana kwota dotycząca udzielania pomocy krajowej po roku 2013, zatem trudno jest obecnie wnioskować jakie formy pomocy państwa będą mogły być stosowane od 2014 r.