74 tys. gospodarstw rolnych w Polsce będzie mogło skorzystać z kredytów klęskowych. Minister rolnictwa na wniosek wojewodów wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej - poinformował wiceminister rolnictwa Jarosław Żaczek.

Kredyty mają być jedną z form pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek tegorocznych wiosennych przymrozków. Mróz spowodował duże straty, zwłaszcza w sadach. W wielu regionach kraju sięgały one 100 proc. upraw.

Żaczek odpowiadał na pytanie posłów PSL - Mirosława Maliszewskiego i Stanisława Kalemby. Dopytywali oni, na jakim etapie jest realizacja pomocy dla sadowników dotkniętych tegoroczną klęską.

Jak podkreślił Maliszewski, pomoc miała być udzielona natychmiast, tymczasem w wielu regionach kraju rolnicy nie otrzymali żadnego wsparcia. Według posła, przykładem jest województwo łódzkie. Tam sadownicy nie dotrzymali jeszcze unijnych dopłat bezpośrednich za ubiegły rok.

Żaczek przypomniał, że resort opracował program pomocy dla poszkodowanych rolników, przyjęty przez rząd 3 lipca. Wśród form wsparcia znalazły się m.in. preferencyjne kredyty klęskowe z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, możliwość umorzenia składki wpłacanej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Poza tym rolnicy mogę ubiegać się o wydłużenie do 5 lat okresu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów.

Odnosząc się do możliwości wcześniejszych wypłat dopłat bezpośrednich, Żaczek powiedział, że będą one realizowane po 1 grudnia tego roku.

Źródło: PAP