- Kiedy będą udostępnione środki dla banków - dopłata do oprocentowania do kredytów klęskowych? – zapytał rolnik, twierdząc, że rolnicy już w listopadzie poskładali wnioski w bankach o kredyty klęskowe a od pracowników banku słyszą, że "nie ma jeszcze dopłat do kredytów klęskowych".

Jak wyjaśnia ARiMR,  3 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na 2020 r.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

• limit akcji kredytowej w wysokości 83 mln zł,

• środki w kwocie 1,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

W 2019 r. limit akcji kredytowej dla kredytów klęskowych wynosił 1 mld zł, a na dopłaty do oprocentowania kredytów zaplanowano 18,5 mln zł.

Banki współpracujące z ARiMR udzieliły w 2019 roku 9793 kredyty klęskowe na kwotę 957,4 mln zł.

W 2019 r. kredyty klęskowe z dopłatami do oprocentowania w formule pomocy publicznej udzielane były do 31.12.2019 r., natomiast kredyty klęskowe z dopłatami do oprocentowania w formule pomocy de minimis do 13.11.2019 r.