Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 lutego 2008 r. uruchomiła tym bankom środki w wysokości 11,6 mln zł na dopłaty obniżające oprocentowanie kredytów klęskowych oraz limity akcji kredytowej w łącznej wysokości 231,1 mln zł.

Limity przyznane zostały bankom, które złożyły zapotrzebowania, tj.:

Bankowi Polskiej Spółdzielczości SA,

Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski S.A.,

Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu S.A.,

Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A.,

Bankowi Zachodniemu WBK S.A.,

ING Bankowi Śląskiemu S.A

PeKaO S.A.

Na podstawie zgód, które Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r., poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o kredyty klęskowe do dnia 30 czerwca 2008 r.

Kredyty klęskowe obrotowe można przeznaczyć na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, w tym m.in. materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub paliwa na cele rolnicze. Kredyty te udzielane są na okres nie dłuższy niż 4 lata. Z kolei kredyty klęskowe inwestycyjne można zaciągać maksymalnie na 8 lat (5 lat w przypadku zakupu materiału szkółkarskiego) i wykorzystać je m. in. na odbudowę lub remont zniszczonych budynków inwentarskich i magazynowych, remont lub zakup w miejsce zniszczonych maszyn urządzeń i narzędzi rolniczych. Oprocentowanie kredytów klęskowych płacone przez kredytobiorcę w zależności od banku wynosi obecnie 1,79% lub 2,06% w skali roku.

Źródło: ARiMR