Kredyt jest na ogół znacznie korzystniejszy niż leasing. Właściwie ustępuje tylko finansowaniu fabrycznemu, ale tylko przy bardzo krótkich okresach kredytowania. Jeśli jednak możliwości finansowe gospodarstwa nie pozwalają na spłatę ciągnika lub innej maszyny w ciągu 2-3 lat, warto sprawdzić, czy nie korzystniej będzie starać się o kredyt inwestycyjny, najlepiej preferencyjny z dofinansowaniem do odsetek. Takie kredyty są wciąż dostępne w ramach kilku linii. Najpopularniejsze, dzięki którym jest możliwe sfinansowanie m.in. zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, to kredyt dla młodego rolnika (symbol nMR), kredyt na inwestycje w nowe technologie (symbol nNT) i na realizację inwestycji (symbol nIP). Szczególna atrakcyjność kredytu preferencyjnego polega na tym, że jego stałe oprocentowanie wynosi tylko 3 proc. w skali roku, a okres spłaty może wynosić nawet 15 lat.

Niestety, rzeczywiste oprocentowanie kredytu preferencyjnego jest nieco wyższe. Banki pobierają od 0,6 do 1,7 proc. w skali roku za obsługę (wysokość tej opłaty zależy od konkretnego banku). W efekcie rzeczywiste roczne oprocentowanie może sięgnąć nawet 4,7 proc. W niejednym przypadku może się okazać, że komercyjny kredyt bez dofinansowania do odsetek wcale nie jest dużo droższy - przy obecnym niskim indeksie WIBOR 3M realne są pożyczki inwestycyjne nawet z oprocentowaniem ok. 5-5,5 proc. Teoretycznie to niewielka różnica, zwłaszcza że uzyskanie takiego kredytu jest na ogół znacznie prostsze. Nie należy jednak zapominać, że w kredycie preferencyjnym oprocentowanie, które płaci rolnik, zawsze jest stałe, co jest niezwykle istotne przy kredytach długoterminowych. Natomiast komercyjne kredyty inwestycyjne są obecnie bardzo atrakcyjne, ale za 10 lat ich oprocentowanie może wynosić np. 8-9 proc. w skali roku. Przy inwestycjach na kwoty kilkuset lub więcej tys. zł ma to ogromne znaczenie.

DLA KOGO KREDYT PREFERENCYJNY?

Kredyt preferencyjny ma więc niepodważalne zalety, ale też pewne ograniczenia w dostępie. Za pomocą najpopularniejszej linii kredytowej zakup maszyn mogą sfinansować tylko osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 40. roku życia, a w przypadku współmałżonków przynajmniej jedna z osób spełnia ten warunek, posiadają wykształcenie rolnicze lub udokumentowany 3-letni staż pracy w rolnictwie. Osoby, które przekroczyły 40. rok życia, mogą starać się o pożyczkę w ramach linii na inwestycje w nowe technologie lub kredyt na realizację inwestycji.

Niestety, w przypadku pierwszego z nich trzeba uzasadnić, że maszyny, które chcemy kupić, w znaczący sposób wpłyną na jakość produkowanych przez gospodarstwo towarów. Jeśli gospodarstwo prowadzi np. tylko produkcję roślinną, po zbiorach zbóż trzeba wykonać badanie w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w przypadku pasz do krajowego Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki - PIB. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co w praktyce oznacza, że na ogół negatywnie oceniane są wnioski, które dotyczą zakupu tylko ciągników rolniczych. Wystarczy jednak, aby proponowany do zakupu ciągnik wyposażony był w urządzenia rolnictwa precyzyjnego lub poszerzyć inwestycję np. o zestaw do jazdy precyzyjnej bądź jakąkolwiek nowoczesną maszynę poprawiającą precyzję nawożenia czy ochrony roślin. W przypadku kredytu preferencyjnego na realizację inwestycji nie trzeba spełniać takich wymagań, ale jego wadą jest okres kredytowania skrócony do 8 lat. W przypadku wszystkich kredytów preferencyjnych można zastosować 2-letnią karencję w spłacie kapitału, co w wielu przypadkach okazuje się bardzo przydatne.

DO ZAWARCIA UMOWY DROGA DALEKA

Mimo niewątpliwych zalet kredytów preferencyjnych wielu rolników nie widzi szans na ich uzyskanie. Najwięcej obaw wzbudza duża liczba formalności i niepewność, czy kredyt zostanie przyznany, czy nie. W praktyce bardzo dużo zależy od konkretnego banku, ale też wnioskowanej kwoty kredytu. Niektóre banki, jeśli kwota kredytu nie przekracza 500 tys. zł, podejmują decyzje w oddziałach banku i wtedy rozpatrzenie wniosku nie trwa długo, np. do dwóch tygodni, poza tym wniosek ma większe szanse na powodzenie, gdyż często rozpatrują go osoby, które już dobrze znają rolnika. W innych przypadkach wnioski oceniają jednostki centralne banków i wtedy może to trwać znacznie dłużej.

Zdarza się, że jeden błąd w biznesplanie może zadecydować o odrzuceniu wniosku. Długi okres rozpatrywania wniosków to z pewnością minus kredytów preferencyjnych, który np. utrudnia zakup maszyn używanych - nie sposób zarezerwować np. ciągnik o wartości 300 tys. zł na kilka miesięcy, nie będąc pewnym, czy będzie zgoda na jego finansowanie. Przy okazji warto wspomnieć, że kredytami preferencyjnymi można finansować zakup maszyn nie starszych niż 5 lat. Przy czym nie liczy się daty produkcji, lecz rok kalendarzowy. Podobne zasady co do wieku maszyny obowiązują w przypadku komercyjnych kredytów inwestycyjnych. Wracając do kredytów preferencyjnych - żeby móc się o nie starać, trzeba mieć gospodarstwo o powierzchni nie mniejszej niż średnia dla danego województwa. Kwota kredytu nie może być też zbyt mała, bo bank nie zarobi na nim odpowiednio dużo, by się mu zwróciły koszty operacyjne. Dlatego często negatywnie oceniane są wnioski na kwoty nie większe niż 50-70 tys. zł. W takich przypadkach szansę powodzenia mają zazwyczaj tylko rolnicy, którzy już wcześniej brali podobne kredyty w konkretnym banku.

Samo przygotowanie dokumentów do kredytu preferencyjnego nie jest bardzo skomplikowane. Jednym z kluczowych elementów jest biznesplan, który ma wykazać, że inwestycja jest racjonalna. Jego sporządzenie najlepiej powierzyć specjaliście doświadczonemu w przygotowaniu biznesplanów dla konkretnej placówki banku. Koszt przygotowania biznesplanu zależy od kwoty kredytu i na ogół jest nie niższy niż 200-300 zł. Przykładowo dla inwestycji na kwotę 250 tys. zł biznesplan będzie kosztował od 600 do 1 000 zł. To największy, ale nie jedyny koszt. Do wniosku trzeba dołączyć kilka zaświadczeń, m.in. o niezaleganiu z podatkiem rolnym czy składką KRUS. W zależności od banku różne są też prowizje przygotowawcze (najczęściej od 1 do 2 proc. wartości kredytu) i opłaty wstępne płacone przed rozpatrzeniem wniosku.

PROŚCIEJ O KOMERCYJNY KREDYT

W przypadku kredytów komercyjnych część formalności się powtarza, ale generalnie uzyskanie ich jest łatwiejsze i szybsze. Niestety, tylko przy bardzo dużych sumach można uzyskać kredyty oprocentowane niżej niż na 6 proc. w skali roku. Warto więc racjonalnie ocenić możliwości spłacania kredytu w sytuacji, gdy oprocentowanie indeksu WIBOR 3M wzrośnie, np. o 2 proc., co może się zdarzyć w ciągu kilku najbliższych lat. Mimo to kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zakup maszyn i tak może okazać się tańszy niż coraz popularniejszy leasing, którego szczegóły zazwyczaj są bardzo zawiłe. Niestety, w przypadku kredytu trzeba mieć przynajmniej 20-procentowy wkład własny, który przy leasingu nie zawsze jest wymagany.