Czy ARiMR będzie miała jeszcze pieniądze na kredyty preferencyjne? Na jaką kwotę kredytów udzielono w tym roku, ile pochłonęły odsetki? Ile z tegorocznych środków ARiMR przeznacza na odsetki i czy spodziewa się wzrostu odsetek? takie pytania sugerowane i stawiane nam przez rolników przekazaliśmy ARiMR.

W zakresie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych Agencja współpracuje z 6 bankami tj.: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank SA, ING BSK S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem PEKAO S.A. – wyjaśnia ARiMR w odpowiedzi. - 17 stycznia 2012 r. i 20 kwietnia 2012 r. Agencja określiła współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej w kwocie ogółem 1,4 mld zł i dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych planowanych do udzielenia w 2012 r. w kwocie  ogółem 38,5 mln zł. W dniu 23 kwietnia 2012r. uruchomione zostały natomiast środki na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału w kwocie ogółem 6 mln zł.

Z dalszej części wyjaśnienia wynika, że podzielono wszystkie dostępne środki na kredyty inwestycyjne:

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przewidziane w planie finansowym Agencji, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej limity akcji kredytowej i dopłat na 2012 r. do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w pełni zostały rozdysponowane na banki współpracujące z ARiMR. W przypadku uzyskaniu dodatkowych funduszy na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych Agencja niezwłocznie przekaże je bankom współpracującym.

Przyczyną tak małej akcji kredytowej może być zwiększenie oprocentowania, co powoduje, że na najbardziej poszukiwane przez rolników kredyty z dopłatą do oprocentowania zabrakło pieniędzy.

Ponadto pragnę zaznaczyć, że 10 maja 2012r. Rada Polityki Pieniężnej zwiększyła stopę redyskonta weksli do poziomu 5 proc., co powoduje, że wzrastają dopłaty do oprocentowania kredytów płacone przez Agencję i należy zabezpieczeń na ich pokrycie dodatkowe środki finansowe – wyjaśnia ARiMR.

W ramach określonych przez Agencję środków na 2012 r. banki współpracujące w okresie styczeń – kwiecień 2012 r.  udzieliły 1.493 kredyty inwestycyjne na kwotę 336,6 mln zł.