Badania zapewnił Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – partner KRUS w programie „Badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich”. Za cierpliwość w kolejce do badań dzieci dostawały odblaski z napisem „Widoczny bardziej bezpieczny”. Drobne upominki i broszury prewencyjne dla dzieci i dorosłych, dostępne na stoisku Kasy, przyciągały gości.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-człowiekowi" zrealizują od marca do grudnia br. trzeci program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich. Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u  najmłodszych dzieci w wieku szkolnym, a zarazem umożliwienie im w ramach NFZ specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Badania są bezpłatne, dobrowolne i wykonywane wyłącznie za zgodą rodziców dziecka. Wyniki otrzymają jedynie rodzice  diagnozowanych dzieci.

Badania są finansowane z pozabudżetowych środków IFiPS, SPONIN oraz Funduszu Składkowego.

Trzeci program rozpoczął się w marcu, równolegle w szkołach podstawowych na terenach wiejskich  w województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.  Wykaz szkół dostępny jest na stronie Koordynatora Programu - Stowarzyszenia SPONIN -  www.sponin.org.pl

Po wakacyjnej przerwie, od września do grudnia br. badania przesiewowe słuchu na terenach wiejskich będą kontynuowane  w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Dwa analogiczne programy przesiewowe prowadzone pod kierunkiem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, z udziałem Kasy, Funduszu Składkowego i Stowarzyszenia SPONIN , objęły  łącznie ok. 188 tys. dzieci, tj. niemal całą populację 7-latków i dodatkowo dzieci do lat 12. U co 5-6 dziecka stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, istotne dla ich rozwoju dziecka i jego wyników nauczania.