Dotąd KRUS udostępniał materiały edukacyjne w postaci broszur. W tym roku zdecydowano się jednak rozszerzyć program szkoleń prewencyjnych poprzez udostępnienie kursu dla dzieci w wersji online, uruchomionego w chmurze IBM. Wybór IBM Cloud ma na celu modernizację platformy e-learningowej i wdrożenia strategii chmury hybrydowej. Rozszerzenie do chmury programów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej, poświęconych zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych, ma zwiększyć znajomość zasad bezpieczeństwa pracy.

Poprzez wdrożenie strategii chmury hybrydowej, KRUS będzie mógł płynnie skalować zasoby platformy e-learningowej, odpowiednio zwiększając i zmniejszając zapotrzebowanie w zależności od aktywności użytkowników. Możliwe będzie również łatwe przejście do usług chmurowych o wyższej wartości dodanej, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i analityki w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych szkoleń i funkcjonalności, zachęcających dzieci ze środowisk wiejskich do poszerzania swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

- Przeniesienie platformy e-learningowej do chmury pozwoli nam dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, potencjalnie narażonych na wypadki w gospodarstwach rolnych - zaznaczył wicedyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w KRUS Wacław Bejtan. - W dobie urządzeń mobilnych, szkolenia online bardzo zwiększają zasięg i liczbę odbiorców, umożliwiając lepsze wdrażanie zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy na wsi - dodał.

- Miesiące letnie są krytyczne jeśli chodzi o liczbę wypadków na wsi. Decydując się na zbudowanie swojej platformy e-learningowej w oparciu o IBM Cloud, KRUS zyskał elastyczność w zarządzaniu nią, zwiększył jej innowacyjność, a przez to wyszedł naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rolników - zauważył dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie Jarosław Szymczuk.

Szymczuk podkreślił również, że - KRUS jest jedną z wielu instytucji i firm, które wybierają rozwiązania chmury hybrydowej, aby lepiej komunikować się z klientami. Wśród nich są m.in. Geico, Primerica, Novis, AIG, the American Association of Insurance Services i Economical Insurance.

Według amerykańskiego Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH), uprawa roli jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów, gdzie ryzyko m.in. obrażeń śmiertelnych lub zagrażających zdrowiu jest bardzo wysokie.