KRUS 12 sierpnia poinformowała, że ulgi lub umorzenia bieżących składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III i IV kwartał br. będzie realizować na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na indywidualny wniosek poszkodowanych osób oraz na podstawie otrzymanych z urzędu gminy (miasta) protokołów o ogólnym rozmiarze strat i dacie powstania szkód.