Hiszpania zamyka właśnie odrębny system rolników, a Włochy podnoszą rolnikom składki – dotychczas niższe niż dla innych grup zawodowych – napisał „Puls Biznesu”.

Gazeta powołuje się na opinie prof. Dariusza Filara (ekonomista Uniwersytetu Gdańskiego i członek Rady Gospodarczej działającej przy premierze) i prof. Stanisława Gomułki (główny ekonomista Business Centre Club), którzy uważają, że system emerytalny powinien być reformowany, a przywileje rolnicze – likwidowane.

- Kierunek zmian jest jednoznaczny – należy objąć gospodarstwa rolne normalnym podatkiem dochodowym, a następnie włączyć je do powszechnego systemu emerytalnego – cytuje gazeta prof. Filara.

W 2011 r. z budżetu trzeba było dodać KRUS-owi 15,1 mld zł – wpłacone składki wyniosły mniej niż 10 proc. wypłaconych świadczeń.