W 2017 r. KRUS wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, czego 6 653 dotyczyły upadków. 12 rolników straciło w nich życie.

Jak powiedział Adam Sekściński prezes KRUS, z analiz wynika, że większości wypadków przy pracy można zapobiec podejmując wcześniej odpowiednie działania prewencyjne. W wielu wypadkach wystarczą proste rozwiązania. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń i konsekwentne ich eliminowanie.

Celem kampanii jest:

 ● poprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych,

 ● zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie,

 ● wzrost świadomości i zmiana postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym

Kampanię inauguruje film „Upadek to nie przypadek’, prezentujący wzorcowe rozwiązania stosowane przez rolników celu ograniczenia ryzyka wypadków.

Ogólnopolska kampania będzie miała charakter wielokierunkowy a w jej ramach odbędą się:

● XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,

● VIII Ogólnokrajowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”

Ponadto w całej Polsce odbędą się liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, a podczas targów, dożynek i innych wydarzeń dla rolników pracownicy KRUS przy stoiskach informacyjnych będą edukować rolników w sprawie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania ograniczające ryzyko „upadków osób”.