Zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej, zobowiązany jest do  31 maja złożyć w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2019 rok wynosi 3.454 zł.

Termin 31 maja w bieżącym roku przypada w niedzielę. W związku z tym w bieżącym roku termin na złożenie oświadczenia albo zaświadczenia, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2019 rok upływa 1 czerwca 2020 r.

Przekroczenie obowiązującej w 2019 roku kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 1 czerwca 2020 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.