"Bogatsi” rolnicy będą napewno płacili wyższe składki. Budżet KRUSU będzie dzięki temu wyższy jedynie o 70 mln zł. Co poza tym? Zmiany, zmiany, zmiany. Tak w skrócie:

ubezpieczenie przysługiwało jedynie w okresie, w którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem - obecnie obowiązuje kwartalny okres ubezpieczenia

miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę (w tym także za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą) podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie będzie miała równą wysokość (odpowiadającą jej pojedynczemu wymiarowi

składka miesięczna za każdego ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wynosić będzie 10% emerytury podstawowej 

rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki emerytalno-rentowej w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedyńczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, będzie zobowiązany opłacać podstawową składkę w wysokości 10% emerytury podstawowej oraz dodatkowo składkę emerytalno-rentową za każdego podlegającego w jego gospodarstwie rolnika i jego małżonka, w wysokości:

12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych,
24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Bardziej szczegółowymi informacjami dysponuje KRUS. W tym roku o 0,4 mld mniej dopłaci w przyszłym roku budżet państwa do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął założenia budżetowe KRUS na przyszły rok.

Podział 15,4 mln podzieli się na: emerytury 11,3 mld zł, renty 2,6 mld zł, zasiłki pogrzebowe 0,4 mld zł. Składki na NFZ jak do tej pory będą opłacane z budżetu państwa.

Od roku nad reformą KRUS pracuje zespół, którym kieruje minister Michał Boni. Niestety efektów prac nie widać, chociaż jak mówi prof. Jan Klimek, przewodniczący zespołu ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społecznych Gospodarczych, wysyła co jakiś czas monity w tej sprawie.

Źródło: farmer.pl