Problem dotyczy przede wszystkim prowadzących działalność rolniczą w tzw. działach specjalnych (uprawy w szklarniach, fermy drobiu itp.), bo są zobowiązani płacić składkę zdrowotną z własnych środków (większości rolników finansuje ją budżet państwa).

Do umarzania lub rozkładania na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie czują się upoważnieni ani Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ani Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wg. NFZ i Rzecznika Praw Obywatelskich, KRUS może to robić.

Kasa uważa jednak, że umarzać ani rozkładać składek nie może.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia prezes KRUS ani żaden pracownik działający z jego upoważnienia nie ma uprawnień do udzielania ulg w spłacie lub umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych KRUS jest bowiem usytuowany jedynie jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników (art. 85 ust. 1 pkt 9 ustawy), a żaden przepis nie pozwala płatnikowi na umniej -szanie należności NFZ czy odsetek za opóźnienie w płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnia Maria Lewandowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KRUS.

Źródło: Rzeczpospolita