KRUS informuje, że  d 1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

● 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.979 zł 00 gr, 

● 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 5.532 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2017 r. prezes ZUS, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. (4.255 zł 59 gr).