Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

● 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr

● 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

Jednocześnie KRUS informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

● 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 zł 40 gr,

● 130 proc. takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.