Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polegała na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1 013 zł 63 gr (emerytura podstawowa na dzień 28 lutego 2021 r. podwyższona wskaźnikiem waloryzacji tj. 972,40 zł x 104,24 proc. = 1 013,63 zł) przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Jeżeli podwyższona w wyniku waloryzacji kwota emerytury i renty rolniczej była niższa od 1.250,88 zł, KRUS podwyższyła z urzędu to świadczenie do 1 250,88 zł.

Od 1 marca 2021 r. KRUS zwaloryzowała 1 046.863 emerytury i renty, w tym:

  • 63.133 emerytur i rent wypłacanych w zbiegu ze świadczeniem przyznanym przez inny organ rentowy (ok. 6 proc. wypłacanych świadczeń),
  • 10.108 emerytur i rent wypłacanych osobom, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  • 1.024.786 emerytur i rent rolniczych zostało podwyższonych o 50 zł (ok. 98 proc.), w tym 314 344 świadczeń podwyższono do 1 250,88 zł (ok. 30 proc.). Od 1 marca 2021 r.
  • KRUS podwyższyła też  1139 rodzicielskich świadczeń uzupełniających do kwoty 1.250,88 zł.

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.