O miejsce na nich mogą ubiegać się dzieci urodzone w latach 1995-2007, jeśli przynajmniej jedno z ich rodziców jest uprawnione do świadczeń. Pierwszeństwo mają dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wskazaniem do udziału dzieci są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i placówki terenowe, po wypełnieniu skierowania przez lekarza.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W minionych latach z ofert KRUS skorzystało ponad 24 tys. dzieci. W tym roku przygotowano 1200 miejsc.