Po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Tym razem będą mogły z nich skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 – 2015 r.

Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Lista dokumentów (i same druczki) potrzebnych do złożenia wniosku dostępna jest w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).
Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. W 2022 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu 

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach:

26.06-16.07.2022 r.
17.07-06.08.2022 r.

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

11.07-31.07.2022 r.,
01.08-21.08.2022 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie:

30.06-20.07.2022 r.,

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach:

14.07-03.08.2022 r.,
04.08-24.08.2022 r.,

- Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

11.08-31.08.2022 r.