W związku ze zbliżającym się terminem płatności składki za II kwartał 2016 r., KRUS uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników termin płatności upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca II kwartału, tj. 30 kwietnia br. 

W związku z tym, że w bieżącym roku 30 kwietnia przypada w sobotę, to ostateczny termin uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne za II kwartał 2016 r. mija 2 maja 2016 r.

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom, co kwartał przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie.

Jednocześnie KRUS zwraca się z prośbą o informowanie właściwych jednostek organizacyjnych Kasy o nieotrzymaniu przesyłki z kwartalnym wymiarem składek oraz o innych nieprawidłowościach dotyczących doręczania korespondencji od KRUS przez operatora pocztowego.

Wysokość stawek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2016 r.

Dla prowadzących gospodarstwo rolne wynosi: do 50 ha - 390 zł, 50-100 ha -708 zł, 100-150 ha -1026 zł, 150-300 ha – 1344 zł, po wyżej 300 ha – 1662 zł, a dla domowników – 390 zł.

Wysokość składek dla prowadzących działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne wynosi : do 50 ha - 654 zł, 50-100 ha - 972 zł, 100-150 ha -1290, 150-300 ha -1608 zł, powyżej 300 ha -1926 zł, za domownika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą 654 zł.