Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 24.05.2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4.06.2021 r.

Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obowiązują, jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami układu ruchu i układu krążenia.

Podstawą jest jednak udokumentowana choroba COVID-19.

Wszyscy zainteresowani w przypadku jakichkolwiek pytań proszeni są o kontakt z najbliższym oddziałem regionalnym lub placówką terenową KRUS.

Więcej na : (https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/wymogi-do-korzystania-z-rehabilitacji/).