Poseł Maciej Wydrzyński zauważył podczas debaty nad „Sprawozdaniem o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2011 r.”, że jest tendencja do sprzedawania na rynku komercyjnym nieruchomości i centralizowania jednostek państwowych, które były ulokowane np. w kilku nieruchomościach państwowych.

- O ile w większości nieruchomości oddanych w zarząd urzędom państwowym przez Skarb Państwa zachowana jest taka tendencja lub ulega ona niewielkim wahaniom, w przypadku jednego urzędu państwowego skala powiększenia nieruchomości oddanych pod jego zarząd budzi zdziwienie - stwierdził. - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwiększyła liczbę nieruchomości z 17 w roku 2010 do 222 w roku 2011. Co było powodem takiego działania? Jakie nieruchomości zostały przekazane KRUS w zarząd przez Skarb Państwa? Czy było to przekazanie odpłatne, czy nieodpłatne? Bo choć już od bardzo dawna toczy się debata na temat słuszności utrzymywania KRUS, propozycji włączenia go do struktur ZUS, problem zmian nie znalazł swojego rozwiązania. Za to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mnoży swoje siedziby jak grzyby po deszczu.

Jednak jak wynika z udzielonej odpowiedzi, doszło tylko do zmian formalnych:

- Jeśli chodzi o kilka pozycji, w tym chociażby wzrost liczby nieruchomości, które są wykazywane, które są w zarządzaniu KRUS, o co pytał pan poseł, to nie wynika to z przyrostu faktycznego, tylko ze zmiany kwalifikacji tychże nieruchomości. Krótko mówiąc, dotychczas te nieruchomości – mówię o siedzibach powiatowych KRUS – nie były wykazywane w sprawozdaniu, do roku 2010 nie było tych nieruchomości wykazywanych w sprawozdaniu. Od roku 2011, po zmianie specyfikacji, te siedziby są wykazywane.