W związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

• domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,

• pomocników rolnika,

stanowić będzie 187 zł miesięcznie (tj. 9 proc. od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).