Dodatkowo funkcjonuje 17 skrzynek: centrala i 16 oddziałów regionalnych.

Wkrótce analogiczne skrzynki adresowe będą posiadały wszystkie placówki terenowe KRUS. KRUS zachęca do korzystania z tej formy kontaktu.

Wykaz PT z adresami w systemie oraz instrukcja ułatwiająca nadawanie pism bezpośrednio na skrzynki PT znajduje się na stronie www.krus.gov.pl