W związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r., które wyniosło 3.366 zł 11 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.009 zł 90 g (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie prawa do renty socjalnej)

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.356 zł 30 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.376 zł 30 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).