W przypadku zgłaszających się po zaświadczenie osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników, niezbędnym warunkiem wydania przez KRUS takiego zaświadczenia jest posiadanie przez daną jednostkę organizacyjną KRUS kompletu dokumentów niezbędnych do ewentualnego rozstrzygnięcia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.