Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w III kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł.

Wysokość składki w III kwartale 2019 r. wynosiła również 42 zł miesięcznie.