Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne KRUS pobierze od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Zaliczkę KRUS będzie naliczała w kwocie równej 17 proc. świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota zmniejszająca podatek).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne KRUS ustali w wysokości 9 proc. świadczenia, z tym, że 7,75 proc. będzie pokrywane z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25 proc. z kwoty netto świadczenia.

Więcej na: krus.gov.pl