I tak zgodnie z ustaleniami Głównego Urzędu Statystycznego kwoty są następujące:

30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1.024 zł 80 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie prawa do renty socjalnej);

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 2.391 zł 20 gr (zmiany dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.440 zł 80 gr (zmiany dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).