A które banki mają szansę na taką współpracę?

Te, które obniżą koszt kredytów preferencyjnych, złożą ofertę z najniższym oprocentowaniem kredytów preferencyjnych oraz najniższymi stawkami opłat i prowizji.

Składane oferty miały zawierać: wysokości planowanego do wykorzystania limitu akcji kredytowej dotyczącego kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania oraz proponowanej wysokości opłat i prowizji na rzecz banku (jedna stawka) związanych z kredytami z dopłatami Agencji i częściową spłatą kapitału, a także proponowaną wysokość marży banku (jedna stawka), o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych”. Pod uwagę ma też być brana liczba placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich.

Oferty miały być otwarte wczoraj w południe. Zostaną ocenione i uszeregowane według malejącej ilości uzyskanych punktów.

ARiMR zapowiada, „że w celu ułatwienia kredytobiorcom dokonania wyboru banku kredytującego, dane o wysokości pobieranych przez poszczególne banki: prowizji, opłat i oprocentowania, zastaną opublikowane na stronie internetowej Agencji.”

Warunki dotyczące oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także wysokości opłat  i prowizji, zostaną określone w umowie o współpracy oraz będą obowiązywały dla kredytów, które będą udzielane w 2015 r. - podała agencja.