Najtańszym zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji w rolnictwie są programy pomocowe UE i  kredyty preferencyjne. Jednak często są one niewystarczające lub niedostępne dla części rolników. Wówczas powstaje dylemat czy zdecydować się na kredyt komercyjny, leasing czy może rozłożyć proces inwestycyjny na etapy i finansować w znacznej części z wypracowanych środków własnych.

Przed podjęciem decyzji o rozbudowie gospodarstwa, zwiększeniu skali produkcji, modernizacji itp. należy ustalić jakie konkretnie środki trwałe będą niezbędne i pod nie wybrać najkorzystniejsze źródło finansowania. Przykładowo jeżeli jednym z elementów inwestycji w gospodarstwie jest nowy ciągnik, to warto rozważyć czy sfinansować jego zakup ze środków pomocowych, kredytu preferencyjnego, kredytu komercyjnego czy może leasingu. Jest to o tyle istotne, że nie każdy środek trwały można sfinansować z dowolnego źródła. Są również różnice w kosztach i formalnościach.

Poniżej przybliżamy leasing jako jeden z alternatywnych sposobów pozyskania środków trwałych do gospodarstwa.

Leasing jest to uniwersalna forma finansowania inwestycji, polegająca na uzyskaniu potrzebnego środka trwałego bez konieczności jego zakupu na własność. Czynsze leasingowe, które leasingobiorca płaci firmie leasingowej, mogą pochodzić w takim przypadku z przychodów, które korzystający uzyskuje dzięki wykorzystaniu danego środka trwałego. Sprzęt zarabia więc sam na siebie. W praktyce oznacza to, że na podstawie umowy leasingowej klient dysponuje powierzonym mu przedmiotem, nie jest natomiast jego właścicielem – wyjaśnia Daniel Mrozek, odpowiedzialny w Spółkach Leasingowych BZ WBK za rozwój oferty produktowej. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy mogą wyleasingować nie tylko samochody osobowe czy ciężarowe, ale właściwie cały sprzęt i aparaturę potrzebną do prowadzenia swojego biznesu, w tym maszyny i urządzenia, komputery, a nawet nieruchomości.  

Przedsiębiorca zainteresowany leasingiem ma do wyboru dwa podstawowe rodzaje leasingu. Każdy z nich ma inne zalety w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i przedmiotu, który chcemy sfinansować. Warto zatem wiedzieć, który będzie najbardziej odpowiedni.

Leasing finansowy, w przypadku którego korzystający uwzględnia leasingowany przedmiot w swoich aktywach i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu, który zmniejszy podstawę opodatkowania będą poza odpisami amortyzacyjnymi, także części odsetkowe rat leasingowych oraz codzienne koszty użytkowania. Zaletą tego rodzaju finansowania jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy.

Dla większości firm, pod względem podatkowym, korzystniejszy od leasingu finansowego jest leasing operacyjny. W jego przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa, a opłata wstępna, raty leasingowe (część kapitałowa i odsetkowa), a także opłaty związane z eksploatacją stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy i tym samym zmniejszają kwotę opodatkowania. Ponadto, w przypadku leasingu operacyjnego, podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, co powoduje że zapłata VAT-u jest także rozłożona w czasie.

W związku z tym, że środek trwały przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej, nie ma konieczności stosowania klauzul przewłaszczenia bądź wprowadzania zastawu. To sprawia, że zwykle łatwiej jest uzyskać leasing niż inne instrumenty finansowania: leasingodawcy mają wobec klientów mniej wymogów jeśli chodzi o ilość i szczegółowość potrzebnych dokumentów oraz szybsze procedury uzyskania finansowani, wynikające także z bezpośredniej współpracy z dostawcami środków trwałych – podkreśla Daniel Mrozek.

Leasing jest korzystny ze względów podatkowych. W przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja oraz część odsetkowa raty. Jeśli zdecydujemy się na leasing operacyjny to kwotę podatku obniża całość płaconej raty oraz cała opłata wstępna.

Każdorazowo, niezależnie czy leasingobiorcą jest jednostka publiczna czy przedsiębiorstwo prywatne, oferta leasingu jest konstruowana indywidualnie, zarówno jeśli chodzi o długość czasu, na jaki zostaje podpisana, rodzaj leasingu, jak i wysokość rat leasingowych.

Leasingodawcy współpracując z dostawcami sprzętu mogą wynegocjować u nich atrakcyjne, często indywidualnie niedostępne rabaty.  Oferują także całą gamę usług dodatkowych takich jak ubezpieczenia OC i AC, Assistance, polisy majątkowe czy karty paliwowe.

Decydując się na finansowanie inwestycji przy pomocy leasingu powinniśmy kierować się zasadą „cena to nie wszystko”, dużo ważniejsza jest relacja cena/zakres oferty. Aby ostateczna decyzja okazała się słuszna, wybór powinien zostać poprzedzony analizą ofert przynajmniej dwóch-trzech firm finansujących oraz zwróceniem uwagi na opłaty dodatkowe, wynikające z wydarzeń, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy leasingu  – podkreśla Daniel Mrozek odpowiedzialny w Spółkach Leasingowych BZ WBK za rozwój oferty produktowej.