Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że usługi InPostu dla KRUS będą obejmowały dostarczanie od 2015 r. przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym - zwykłych, rejestrowanych lub ekspresowych oraz za potwierdzeniem odbioru, ponadto paczek i przesyłek kurierskich.

Jak podano w informacji, „w zakres usług nie wchodzi doręczanie świadczeń emerytalno-rentowych i krótkoterminowych w formie gotówki bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod adresem ich zamieszkania. Usługi doręczania emerytur, rent do rąk świadczeniobiorców KRUS bądź przekazywane na ich indywidualne rachunki bankowe są zamawiane w odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzą we własnym zakresie oddziały regionalne Kasy. Usługi te realizują wyłonieni w tych przetargach różni operatorzy usług bankowo-pocztowych.”

Jak dodaje Maria Lewandowska, rzecznik KRUS, doręczanie świadczeń różnie wygląda w różnych oddziałach KRUS:

- Doręczanie świadczeń emerytalno-rentowych do rąk świadczeniobiorców KRUS pod adresem ich zamieszkania  jest rozstrzygane w przetargach, prowadzonych odrębnie przez oddziały regionalne  i publikowanych na stronie internetowej Kasy w dziale Zamówienia publiczne. W wyniku takich przetargów wymienione usługi  świadczą dla oddziałów Kasy różni operatorzy usług bankowo-pocztowych, w tym  Poczta Polska (która ostatnio wygrała przetarg OR KRUS w Poznaniu), czy InPost, który realizuje je m.in. w woj. łódzkim.

KRUS zapewnia, że „w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zakończonym wyborem INPostu na wykonawcę zamówienia, ten operator złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą ogół kryteriów Zamawiającego określonych w SIWZ.”