Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczeń w porównaniu do obowiązujących w 2014 r. wynikają ze zmian cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, w przypadku buraków cukrowych również ze zmian osiąganych plonów tej uprawy, a w przypadku drzew i krzewów owocowych ze wzrostu nasadzeń. Przy określaniu sumy ubezpieczeń buraków cukrowych uwzględniono ceny osiągane przez plantatorów mających podpisane umowy kontraktacyjne.

Maksymalne sumy ubezpieczeń upraw rolnych w przypadku ubezpieczenia 1 ha wynoszą:

-6300 zł dla zbóż;
-8800 zł dla kukurydzy;
-6200 zł dla rzepaku i rzepiku;
-42500 zł dla chmielu;
-28400 zł dla tytoniu;
-172800 zł dla warzyw gruntowych;
-82500 zł dla drzew i krzewów owocowych;
-43600 zł dla truskawek;
-29300 zł dla ziemniaków;
-12300 zł dla buraków cukrowych;
-23000 dla strączkowych;

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierząt wynoszą:

-17400 zł dla bydła;
-8900 dla koni;
-900 zł dla owiec;
-800 zł dla kóz;
-2100 zł dla świń;
-53 zł dla kur, perlic i przepiórek;
-65 zł dla kaczek;
-250 zł dla gęsi;
-159 zł dla indyków;
-810 zł dla strusi