W projekcie rozporządzenia widoczne są liczne zmiany dotyczące sum ubezpieczeń.

 I tak wśród upraw rolnych na takim samym poziomie, co w roku 2011, pozostały, biorąc pod uwagę 1 hektar: kukurydza - 10 tys. zł, rzepak i rzepik - 6 tys. zł, chmiel - 40 tys. zł, warzywa gruntowe - 129 tys. zł, drzewa i krzewy owocowe - 61 tys. zł, truskawki - 50 tys. zł, ziemniaki - 30 tys. zł oraz rośliny strączkowe - 15 tys. zł.

Wyższe sumy ubezpieczeń, wśród upraw, dotyczą: zbóż - z 6 tys. zł na ha do 8 tys., tytoniu - z 35 tys. na 40 tys./ha. Zaś zmniejszone sumy maksymalnego ubezpieczenia dot. buraków cukrowych - z 9 tys. na 6 tys./ha.

Jeżeli wziąć pod uwagę zwierzęta hodowlane to sytuacja wygląda następująco: wzrosty sum maksymalnego ubezpieczenia zanotowano wśród bydła - z 13 na 14 tys. zł/sztukę oraz wśród świń - z 1,5 na 1,9 tys. za sztukę. Spadki są widoczne wśród owiec na 700 zł za sztukę oraz wśród indyków ze 130 na 120 zł/sztukę. Na tym samym poziomie pozostały sumy ubezpieczeń kóz - 800 zł, kur, perlic i przepiórek - 53 zł, kaczek 65 zł za sztukę, gęsi - 250 zł oraz strusi - 750 zł.

W projekcie budżetu na rok 2012 przeznaczono na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarczych 203,8 mln, w tym w ramach rezerwy - 100 mln zł.

Powyższy projekt trafi do organizacji rolniczych i pozarolniczych w celu konsultacji społecznych.