Jak pokazują dane Związku Polskiego Leasingu, rolnicy, aby sfinansować potrzebny im sprzęt, zdecydowanie częściej wybierają pożyczki – 76 proc., aniżeli umowy leasingowe  – 24 proc. Wartość rolniczych inwestycji w Polsce, wspomaganych finasowaniem na drodze leasingu i pożyczki utrzymała wysoki poziom, podobnie jak w ubiegłym roku.

W pierwszym półroczu 2013 roku odnotowano 6 proc. wzrost, w stosunku do okresu analogicznego, z wartością aktywów sięgającą 1,5 mld zł.

Firmy leasingowe coraz częściej oferują specjalistyczne pożyczki w aktywnie obsługiwanych przez siebie branżach. Według danych Związku Polskiego Leasingu, w pierwszej połowie 2013 roku w tej formule sfinansowano aktywa o łącznej wartości 2 126,6 mln zł – podczas gdy w roku 2012 osiągnięto poziom 1 772,3 mln zł. Przekłada się to na niemal 20 proc. wzrost r/r. Korzystając ze wsparcia firm leasingowych, rolnicy zainwestowali w blisko 10 000 maszyn i urządzeń roboczych. Wartość transakcji pożyczkowych wyniosła 1 mld 152 mln zł, z czego blisko 1/5 zawartych umów znalazła się w portfelu BZ WBK Leasing, z wartością 212 mln zł (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ok. 14 proc.).

- Pożyczka rolnicza to korzystne rozwiązanie dla zarządzających gospodarstwami rolnymi, gdyż nie tylko ułatwia uzyskanie dotacji unijnych, ale też gwarantuje, ważną dla wielu klientów segmentu rolniczego, własność ciągnika, kombajnu lub maszyny rolniczej. Ponadto, choć teoretycznie jej konstrukcja jest zbliżona do bankowych kredytów inwestycyjnych, banki często nie mogą zapewnić takiej elastyczności i szybkiego czasu uzyskania finansowania pożyczki, jakie oferują leasingodawcy we współpracy z dostawcami sprzętu rolniczego - mówi Szymon Stryjski, dyrektor sprzedaży ds. rynku rolnego w BZ WBK Leasing.