Marek Tuszyński, rolnik, zapytał ministra rolnictwa o wypłatę odszkodowań za wiosenne przymrozki.

- Było mówione, że rolnicy otrzymają dotacje w wysokości 5 tys. złotych, co jest z tymi pieniędzmi - pytał szefa resortu rolnictwa Marek Tuszyński.

Sawicki poinformował rolnika, że pomoc socjalna jest realizowana ze środków krajowych, a wypłacą ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc po szacowaniu szkody może wynieść do 6 tys. zł.

Z kolei pomoc poszkodowanym w wysokości 5 tys. zł była notyfikowana w Unii Europejskiej.

Minister rolnictwa przypomniał rolnikowi, że może ona być zrealizowana po szacowaniu szkody przez komisję, tylko wtedy, gdy straty w całym gospodarstwie spowodowane przez np. przymrozki wyniosły 30 proc.

Do wielkości produkcji wlicza się działalność z całego gospodarstwa. Np. gdy rolnik oprócz upraw polowych, którym wiosną dały się we znaki przymrozki, ma produkcję zwierzęcą, to ona także wliczana jest w wielkość produkcji.

- Ale ja miałem straty tylko w płodach rolnych, w produkcji polowej - ripostował rolnik.

- Straty są odnoszone do całego gospodarstwa - mówił minister rolnictwa.

Rolnicy pytali Marka Sawickiego także o możliwość wzięcia kredytów preferencyjnych na odbudowę produkcji.

Sawicki przypomniał, że podstawową sprawą do ubiegania się o taki kredyt jest oszacowanie strat przez komisje.