Według prezesa Jakubca, w ciągu ostatnich 15 lat tylko do rolników z Lubelszczyzny nie trafiły z tego powodu prawie 2 mld zł.

W opinii ministra Sawickiego, rolnicy nie są bez winy, ponieważ sprzedają swoje produkty nie czytając dokładnie umów przed podpisaniem i bez wcześniejszego rozpoznania rynku.

Aby zabezpieczyć interesy rolników lepiej niż dotychczas, minister zapowiedział utworzenie Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz powinien być pomocą dla tych, którzy staną się ofiarami nieuczciwych lub nierzetelnych kontrahentów.

Według ministra Sawickiego, w ministerstwie przygotowywana jest odpowiednia ustawa o utworzeniu funduszu gwarancyjnego, na wzór funduszu promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusz miałby być finansowany ze składek zarządzających nim rolników.