Tyle tylko, że licząc rok do roku mamy już inne dane: Przeciętna emerytura i renta rolnicza w drugim i trzecim kwartale 2011 roku spadła odpowiednio o -1,5 proc. i  -1,0 proc. – podało Ministerstwo Finansów.

Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r. to 1 332 068, w okresie VII-IX 2010 było ich 1 368 369. Nastąpił więc spadek, i to znaczny, bo licząc rok do roku mamy na koniec III kwartału 2011 r. tylko 96,5 proc. świadczeń.

Dane KRUS potwierdzają malejące wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe: w okresie lipiec-wrzesień 2010 r. wydano na ten cel (w tys. zł) 3 413 465,5, a w okresie lipiec-wrzesień 2011 było to 3 415 966,6, czyli 100,1 proc. licząc rok do roku. Jeśli jednak porównać wydatki na ten cel poniesione w drugim kwartale 2011 roku z tymi poniesionymi w następnym kwartale, otrzymujemy tylko 99,3 proc.

Liczba płatników składek na koniec września 2011 r. to 1 149 280.
Z tytułu składek w III kwartale 2011 roku przypis wyniósł 539 816 279 zł, a wpływ 533 159 931 zł, ściągalność jest zatem na poziomie 98,8 proc.