PRZEGLĄD PRASY: Uszczelnić system – Sytuacja w KRUS, a zwłaszcza szczelność systemu ubezpieczenia społecznego rolników, w jakiejś mierze pośrednio oddziałuje na sytuacje finansową ubezpieczeń zdrowotnych. Z cała pewnością na obniżenie efektywności finansowej systemu ubezpieczeń zdrowotnych wpływa tzw. Nieszczelność systemu KRUS – pisze Wojciech Jagła. Dotychczasowe władze KRUS nie widziały jednak tym żadnego zagrożenia, wręcz przeciwnie mówiono o zaletach tego stanu – więcej ubezpieczonych więcej pieniędzy w KRUS. Jednak po skonfrontowaniu tej sytuacji z systemem ubezpieczeń zdrowotnych – można wykazać dość dużą liczbę strat ponoszoną przez system zdrowotny.

Osoba ubezpieczona w KRUS uzyskuje prawo po opłaceniu 1 tys. składek rocznie do całego pakietu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą płaci składkę zdrowotną w wysokości ponad 2 tys. zł. rocznie nie wliczając do tego ZUS. Szacuje się, że dotychczas do systemu KRUS - przeniknęło ok. 300 tys. nierolników. Ubezpieczając się w KRUS, osoby te oszczędzają na składce zdrowotnej. Straty z tego tytułu oszacowano wstępnie na ok. 200 mln. zł. Pytanie tylko, czy szybkie i sprawne zreformowanie KRUS, przyniesie tak naprawdę automatycznie korzyści dla NFZ. Problem ten jest nie tylko trudny i złożony, wymaga niezwykłej ostrożności i rozwagi przy zmianie ustaw. Poza tym temat reformy systemu KRUS jest obarczony silnymi emocjami związanymi z dyskusją na temat solidarności społecznej i nie wpływa na pewno dobrze proces zmian.

Źródło: Rzeczpospolita