Strategia Banku BPS na lata 2014-2017 zakłada przekształcenie obecnego zrzeszenia 363 banków spółdzielczych w model zintegrowany. Jest to konieczne ze względu na wymogi bezpieczeństwa unijnej dyrektywy.

Banki spółdzielcze lokują w BPS swoje nadwyżki finansowe, które obecnie wynoszą ok. 16 mld zł. Z tego powodu BPS wprowadzi zintegrowany model sprawozdawczy. Jak podkreśla BPS, nowa strategia nie ograniczy rozwoju działalności biznesowej zrzeszonych banków spółdzielczych.

Bank BPS będzie rozwijał ofertę kredytów wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie brak regulacji zewnętrznych oraz wytycznych ARiMR sprawia, że nie są udzielane kredyty na zakup użytków rolnych.

- Zgłaszający się do nas w tej chwili rolnik zainteresowany zakupem ziemi ma możliwość skorzystania z kredytów inwestycyjnych ze standardowej oferty banku. Są to produkty z oprocentowaniem komercyjnym - informuje Ewelina Jasińska z departamentu komunikacji Banku BPS.

Dostępne są kredyty udzielane według ścieżki uproszczonej - bez biznesplanu i prognoz finansowych, do 300 000 zł oraz według ścieżki standardowej.

Celem strategicznym Banku BPS jest jednak wzrost współczynnika wypłacalności do 12 proc. Będzie to oznaczało niższą niż w ostatnich latach dynamikę kredytów.

Banku BPS zakłada wspieranie banków spółdzielczych w organizowaniu konsorcjów, w ramach których kilka banków wspólnie udziela kredytu jednej firmie. Dzięki temu będzie im łatwiej kontynuować współpracę z przedsiębiorstwami, które szybko się rozwijają i potrzebują większego finansowania, przekraczającego możliwości pojedynczego banku spółdzielczego.

Bank BPS zakłada wzrost liczby kredytów konsorcjalnych do poziomu 1/3 portfela kredytowego.

- Z jednej strony jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa i stabilności dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych i klientów, stąd duży nacisk w naszej strategii na jakość aktywów oraz spełnianie norm płynności. Chcemy przy tym podnosić atrakcyjność banków spółdzielczych i samego Banku BPS na rynku bankowym - powiedział Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości.

Podkreśla, że BPS ma dwie główne funkcje: zrzesza banki spółdzielcze, dla których świadczy usługi infrastrukturalne i biznesowe oraz prowadzi własną działalność komercyjną.

- Nasza oferta kredytowa charakteryzuje się prostotą, przejrzystością oraz atrakcyjnymi warunkami cenowymi. Istotnym elementem oferty Banku BPS są jasne, wystandaryzowane zasady przeprowadzania oceny zdolności kredytowej klienta, które pozwalają na szybki i sprawny przebieg procesu kredytowego - zapewnia Ewelina Jasińska.

Bank BPS będzie rozwijał też ofertę kredytów wspomaganych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Bank Gospodarstwa Krajowego. Poszerzy również ofertę o nowe produkty wspierające korzystanie z odnawialnych źródeł energii, współpracując z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Są one dofinansowywane z funduszy unijnych.