Jak wynika z obliczeń składką zdrowotną, na nowych zasadach, obarczonych zostanie 40 proc. rolników.

Z rożnych źródeł wynika, że liczba gospodarstw rolnych w Polsce to ok. 1,5 mln. Średnia ich powierzchnia to ok. 10 ha. Przy czym gospodarstwa większe niż 15 ha stanowią tylko ok. 10 proc. ogółu. Te pomiędzy 6-15 ha to ok. 30 proc., a pozostałe, czyli 60 proc. stanowią gospodarstwa o powierzchni poniżej 6 ha.

Innymi słowy, miesięczną obowiązkową składką zdrowotną obarczone zostanie nie więcej niż 40 proc. rolników, a wpływy z ich tytułu nie powinny rocznie przekroczyć 100 mln zł za „średnich rolników” i 70 mln zł za „dużych rolników”. Kwota dotacji z budżetu państwa do NFZ z tytułu składek za rolników obniży się, ale najwyżej o 10 proc. W dalszym ciągu państwo będzie musiało dopłacić ponad 1,5 mld zł. 

Przypomnijmy, że państwo dalej będzie opłacało składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów, będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów, całą składkę, czyli ok. 36 złotych miesięcznie.